Loading...

ساعت کاری : 9 الی 17

روز های کاری : شنبه الی چهارشنبه (پنجشنبه 9 الی 14)

logo
ایران ارمغان
صفحه نخست
چاپ پد موس

در مجموعه ایران از موس پد های مرغوب و با کیفیبت برای چاپ استفاده می شود برای چاپ پد موس با طرح دلخواه خود کافی است تا عکس مورد نیاز را برای ما ارسال کنید. چاپ موس پد برای شرکت ها با لوگو و نام سازمانی خودشان ایده ای خاص محسوب می شود. ادارات و شرکت ها نهایت استفاده را می کنند تا در هر جایی لوگوی خود را به رخ بکشند یکی از این روش ها چاپ لوگو بر روی موس پد می باشد این مسئله باعث منتظم تر شدن و زیبایی و یکپارچگی دفتر کار می شود.

در مجموعه ایران از موس پد های مرغوب و با کیفیبت برای چاپ استفاده می شود برای چاپ پد موس با طرح دلخواه خود کافی است تا عکس مورد نیاز را برای ما ارسال کنید. چاپ موس پد برای شرکت ها با لوگو و نام سازمانی خودشان ایده ای خاص محسوب می شود. ادارات و شرکت ها نهایت استفاده را می کنند تا در هر جایی لوگوی خود را به رخ بکشند یکی از این روش ها چاپ لوگو بر روی موس پد می باشد این مسئله باعث منتظم تر شدن و زیبایی و یکپارچگی دفتر کار می شود.

انواع چاپ پد موس ها