Loading...

ساعت کاری : 9 الی 17

روز های کاری : شنبه الی چهارشنبه (پنجشنبه 9 الی 14)

logo
ایران ارمغان
صفحه نخست
ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی تبلیغاتی جز آن دسته از هدایای تبلیغاتی است که علاوه بر قیمت مناسب باعث ارتباط برقرار کردن بین شما و مشتری می شود. ساعت رومیزی های تبلیغاتی ایران ارمغان علاوه در مدل های متنوع در اختیار شما عزیزان است تا با چاپ عکس و طرح دلخواه خودتان به زیبایی آن بیفزایید.

 

ساعت رومیزی تبلیغاتی جز آن دسته از هدایای تبلیغاتی است که علاوه بر قیمت مناسب باعث ارتباط برقرار کردن بین شما و مشتری می شود. ساعت رومیزی های تبلیغاتی ایران ارمغان علاوه در مدل های متنوع در اختیار شما عزیزان است تا با چاپ عکس و طرح دلخواه خودتان به زیبایی آن بیفزایید.

 

انواع ساعت رومیزی تبلیغاتی ها


ساعت رومیزی 5553سفارش ساعت رومیزی 5553

شروع قیمت از 78,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی 5553 با موتور زنگ دار و در جنس پلاستیک؛ در سه حالت یک رنگ، دو رنگ و سه رنگ موجود می باشد که از تیراژ 50 به بالا قابل سفارش می باشد. 

موتور : زنگ دار

جنس : پلاستیک

هزینه های چاپ برای یک رنگ می باشد و برای 2 رنگ چاپ، دوبرابر، 3 رنگ چاپ 3 برابر و ... خواهد شد.

هزینه چاپ برای بیش از 1000 عدد مبلغ  1390 تومان به مبلغ 1390000 تومان اضافه خواهد شد .

ساعت رومیزی 5519سفارش ساعت رومیزی 5519

شروع قیمت از 78,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی 5519 با موتور زنگ دار و در جنس پلاستیک؛ در سه حالت یک رنگ، دو رنگ و سه رنگ موجود می باشد که از تیراژ 50 به بالا قابل سفارش می باشد. 

 

موتور : زنگ دار

جنس : پلاستیک

هزینه های چاپ برای یک رنگ می باشد و برای 2 رنگ چاپ، دوبرابر، 3 رنگ چاپ 3 برابر و ... خواهد شد.

هزینه چاپ برای بیش از 1000 عدد مبلغ  1390 تومان به مبلغ 1390000 تومان اضافه خواهد شد .

ساعت رومیزی 5518سفارش ساعت رومیزی 5518

شروع قیمت از 78,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی 5518 با موتور زنگ دار و در جنس پلاستیک؛ در سه حالت یک رنگ، دو رنگ و سه رنگ موجود می باشد که از تیراژ 50 به بالا قابل سفارش می باشد. 

موتور : زنگ دار

جنس : پلاستیک

هزینه های چاپ برای یک رنگ می باشد و برای 2 رنگ چاپ، دوبرابر، 3 رنگ چاپ 3 برابر و ... خواهد شد.

هزینه چاپ برای بیش از 1000 عدد مبلغ  1390 تومان به مبلغ 1390000 تومان اضافه خواهد شد .

ساعت رومیزی 5529سفارش ساعت رومیزی 5529

شروع قیمت از 300,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی 5529 در سایز  46×80×180 mm و جنس چوبی؛ در سه حالت یک رنگ، دو رنگ و سه رنگ موجود می باشد که از تیراژ 50 به بالا قابل سفارش می باشد. 

 

 

سایز : 46×80×180 mm

جنس : چوب

هزینه های چاپ برای یک رنگ می باشد و برای 2 رنگ چاپ، دوبرابر، 3 رنگ چاپ 3 برابر و ... خواهد شد.

هزینه چاپ برای بیش از 1000 عدد مبلغ  2780 تومان به مبلغ 2780000 تومان اضافه خواهد شد .

ساعت رومیزی 5530سفارش ساعت رومیزی 5530

شروع قیمت از 408,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی کد 5530 در سایز 110×85×210 mm می باشد که  شامل جاخودکار،جاکارت ویزیت و از جنس چوبی طراحی شده است.

 

 

ساعت رومیزی شامل جاخودکار،جاکارت ویزیت می باشد

سایز :110×85×210 mm

جنس : چوب

هزینه های چاپ برای یک رنگ می باشد و برای 2 رنگ چاپ، دوبرابر، 3 رنگ چاپ 3 برابر و ... خواهد شد.

هزینه چاپ برای بیش از 1000 عدد مبلغ  2780 تومان به مبلغ 2780000 تومان اضافه خواهد شد .

ساعت رومیزی 5539سفارش ساعت رومیزی 5539

شروع قیمت از 348,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی کد 5539 طراحی شده در سایز  75×33×183 mm از جنس چوب و شامل جا خودکاری و جاکارتی می باشد. 

 

 

 

ساعت رومیزی چوبی شامل جاخودکاری و جاکارت می باشد

سایز : 75×33×183 mm

جنس : چوب

هزینه های چاپ برای یک رنگ می باشد و برای 2 رنگ چاپ، دوبرابر، 3 رنگ چاپ 3 برابر و ... خواهد شد.

هزینه چاپ برای بیش از 1000 عدد مبلغ  2780 تومان به مبلغ 2780000 تومان اضافه خواهد شد .

ساعت رومیزی 5533سفارش ساعت رومیزی 5533

شروع قیمت از 444,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی کد 5533 در سایز 105×100×180 mm  می باشد و شامل جاخودکاری و با بدنه از جنس چوب می شود.

 

ساعت رومیزی شامل جاخودکاری می باشد

سایز : 105×100×180 mm

جنس بدنه : چوب

هزینه های چاپ برای یک رنگ می باشد و برای 2 رنگ چاپ، دوبرابر، 3 رنگ چاپ 3 برابر و ... خواهد شد.

هزینه چاپ برای بیش از 1000 عدد مبلغ 2780 تومان به مبلغ 2780000 تومان اضافه خواهد شد .